Zespół

Adwokat Zbignev Jankovski

(Starosta Kancelarii)

Praktyka prawnicza: od 1985 r.

Praktyka adwokacka: od 2007 r.

Podstawowe dziedziny praktyki:

Prawo karne i postępowanie karne, zagadnienia stosowania Ustawy o wywiadzie kryminalnym; Prawo administracyjne, Reprezentacja przed sądami w sprawach karnych i administracyjnych, Reprezentacja w Komisji ds. Sporów Podatkowych przy Rządzie Republiki Litewskiej.

Prawo i postępowanie karne:

- reprezentacja poszkodowanych w sprawach karnych;

- przestępstwa przeciwko gospodarce i porządkowi gospodarczemu (przemyt, nielegalne dysponowanie towarami akcyzowymi)

- przestępstwa przeciwko systemowi finansowemu;

- przestępstwa przeciwko służbie publicznej (łapownictwo, handel wpływami, przekupstwo, nadużycie);

- przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu;

- przestępstwa związane z posiadaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych;

- przestępstwa przeciwko mieniu, prawom i interesom majątkowym (rozbój, wymuszenie, oszustwo, defraudacja lub roztrwonienie mienia);

- przestępstwa przeciwko wolności człowieka (handel ludźmi, bezprawne pozbawienie wolności);

- przestępstwa przeciwko zasadom bezpieczeństwa ruchu (naruszenie zasad eksploatacji pojazdów drogowych)

- proces odwoławczy;

- proces kasacyjny;

- naruszenia przepisów dotyczących polowań;

Języki: polski, rosyjski, litewski.

Kontakt:
Tel.: +370 614 734 50
Fax: +370 5 244 10 81
E-mail: zbignevjankovski@gmail.com
Mindaugo 32-12, 03214 Vilnius, Lietuva.
Tel./Faks.: +370 5 244 10 81
El.p.: info@vilniuslaw.lt
www.vilniuslaw.lt
2011. Vilniaus miesto trečioji advokatų kontora. Visos teisės saugomos įstatymo. Sprendimas: Creation